Ontwerp bestemmingsplan “Paraplubestemmingsplan Alphen-Chaam 2023”

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Alphen-Chaam

Geplaatst op Lokaalnieuwschaam.nl op: 1-12-2023

  1. Bekendmakingen Chaam
  2. Ontwerp bestemmingsplan “Paraplubestemmingsplan Alphen-Chaam 2023”

bestemmingsplan WillibrordpleinWillibrordpleinWillibrordpleinWillibrordpleinWillibrordplein AlphenAlphenAlphenAlphenAlphen Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente AlphenAlphenAlphenAlphenAlphen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam maken bekend dat van 30 november 2023 tot en met 10 januari 2024 ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Paraplubestemmingsplan Alphen-Chaam 2023”, met bijbehorende documenten met als IMRO-nummer NL.IMRO.1723.BPAlphenChaam23-ON01. Waar gaat het ontwerpbestemmingsplan over? Het ontwerpbestemmingsplan “Paraplubestemmingsplan Alphen-Chaam 2023” heeft betrekking op het gehele gemeentelijke grondgebied van Alphen-Chaam, met uitzondering van die delen waar nu een beheersverordening of een provinciaal inpassingsplan geldt. Het paraplubestemmingsplan bevat een aantal aanvullende en vervangende bepalingen ten opzichte van de nu geldende bestemmingsplannen. Deze bepalingen gaan over de aspecten ‘parkeren’ en ’archeologie’. Het bestaande beleid voor deze aspecten wordt grondgebied dekkend eenduidig juridisch vastgelegd. Het paraplubestemmingsplan heeft ook betrekking op de locatie Baarleseweg 56a, Alphen. Ter plaatse van het hier aanwezige pand wordt de bestemming ‘Wonen’ aangewezen. Hoe kunt u de stukken bekijken? De stukken liggen van 30 november 2023 tot en met 10 januari 2024 voor 6 weken ter inzage. Digitaal kunt u de stukken inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl, met als IMRO-nummer NL.IMRO.1723.BPAlphenChaam23-ON01. Ook kunt u de stukken inzien op het gemeentekantoor van Alphen-Chaam. Inzien kan tijdens openingstijden van het gemeentekantoor, Willibrordplein 1 te Alphen. Als u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid maakt u een afspraak met het klantcontactcentrum van de gemeente. U kunt online een afspraak maken via www.alphen-chaam.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 14 013 of per mail naar info@alphen-chaam.nl. Voor specifieke vragen kunt u een afspraak maken met de behandelend medewerker, Tom de Kousemaeker, bereikbaar via tel.: 088 3821 392. Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de plannen? U kunt een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen van 30 november 2023 tot en met 10 januari 2024. Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen. Schriftelijk kunt u uw zienswijze als volgt indienen: U kunt uw schriftelijke zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan sturen naar de gemeenteraad van de gemeente Alphen-Chaam, 5130 AA Alphen NB. In de brief geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en waar u het niet mee eens bent. U moet in de brief ook uw naam, adres, handtekening en datum zetten. Mondeling kunt u uw zienswijze als volgt indienen: Voor het indienen van een mondelinge zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan neemt u contact op met de behandelend medewerker, Tom de Kousemaeker, bereikbaar via 088 3821 392.

Unknown

 Lokaalnieuwschaam.nl Redactie

Lokaalnieuwschaam.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Chaam. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Chaam

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.